Bemutatás

A Magyar Triatlon Szövetség 2014-ben meghozott döntése alapján Nemzeti Triatlon Központok kialakításával kívánja a sportág fejlődését elősegíteni. A Központok létrehozásának alapvető célja, hogy a szövetség tagegyesületei számára elősegítse a szakmai fejlődést, működő kapcsolatok építését más tagegyesületekkel, a portolók számára pedig jövőképet állítson a "Tanulj és Sportolj" program keretén belül, mellyel modern életpályamodellt tud a versenyzők felé közvetíteni.

2014 második félévében benyújtott pályázatunk alapján a Szövetség a Veresegyház VSK Triatlon Szakosztályát Nemzeti Triatlon Központtá minősítette.

A Nemzeti Triatlon Központ feladatai a következők:

 • A Magyar Triatlon Szövetség közreműködésével nyilvántartja a hozzá tartozó egyesületeket, amelyek vagy területi alapon, vagy korábbi, meglévő sportkapcsolatok alapján rendeződnek.
 • A központokhoz kapcsolódó egyesületek sportszakmai támogatása. A Központ szakértői segítséget nyújt számviteli és jogi kérdésekben, a Szövetség által rendelkezésre bocsátott szakmai anyagok alapján.
 • A Magyar Triatlon Szövetség által rendelkezésre bocsátott mintaedzések (egységes tematika alapján történő) levezetése egyesület látogatások keretében.
 • Az egységes versenyzői monitoring rendszer működtetése, adminisztrálása.
 • Az utánpótlás sportági programok (Sport XXI., Héraklész) által előírt sportági tesztek, felmérők, összetartások, edzőtáborok megszervezése, a központhoz kapcsolódó egyesületek és versenyzőik részére.
 • A központhoz kapcsolódó klubok közötti együttműködés elősegítése regionális versenyek, körversenyek rendezésével. Ezek a versenyek szerves részét kell, hogy képezzék az országos versenyrendszernek.
 • A tematikus országosan egységes sportági edző-képzésbe történő bekapcsolódás. A Nemzeti Triatlon Központok által vezetett összetartások során az egységes módszertani anyagok gyakorlati alkalmazására nyílik lehetőség. (Ezen felül évente egy országos évértékelő edzői konferencia szolgálja a sportág fejlődését. Helyszín: Nemzeti Edzőtábori Központ. Szervező: MTSZ.)
 • Triatlon „Tanulj és Sportolj" életpálya-modell bevezetése. Az adottságokhoz (iskolarendszer) kapcsolódva továbblépési lehetőség biztosítása a régió sportolói számára. Közép-felsőoktatási intézményekkel megállapodások megkötése.
 • A köznevelési típusú sportiskolai hálózattal történő együttműködés kialakítása a Magyar Triatlon Szövetség támogatásával.
 • Beszámolók, elszámolások készítése az MTSZ részére előre meghatározott kritériumok szerint.
 • A tagegyesületek negyedéves beszámolóinak feldolgozása.
 • Cégszerűen aláírt havi beszámoló elektronikus úton történő megküldése a szövetség részére minden hónap 8-ig.